Potrubí

Ochrana potrubí před zamrzáním

Silné mrazy ohrožují potrubní rozvody a to dokonce i když jsou tepelně zaizolovány. Chlad postupně prostupuje tepelnou izolací, což může vést k zamrznutí nebo i k prasknutí potrubí.

Komplexní topné systémy zabezpečují ochranu podzemního i nadzemního potrubí před zamrznutím nebo udržují požadovanou teplotu teplé vody či vysoce viskózních kapalin v domovních a technologických rozvodech. Montáž je velice snadná. Topné kabely se k potrubí přichytí hliníkovou páskou a obalí vrstvou tepelné izolace.

Pro účely temperovaní a ohřevu potrubních systémů lze použít topné kabely EKOHEAT CAB ve spojení s elektronickou regulační jednotkou (termostatem) s kabelovým teplotním senzorem. Tento senzor se umístí na potrubí v části ohřevu pod tepelnou izolaci. Na základě poklesu teploty pod nastavenou hodnotu je systém termostatem automaticky sepnut a ochrana je zajištěna.

Na krátká, nebo složitá potrubí se používají samoregulační topné kabely, které nevyžadují dodatečnou regulaci. Samoregulační topný kabel reaguje změnou výkonu na okolní teplotu a je možné jej libovolně krátit.

Proč chránit potrubí před mrazem

  • Potrubí je stále připravené k použití
  • Automatický provoz
  • Bez údržbový provoz
  • Dlouhá životnost
  • 100% účinnost
Ochrana potrubí před zamrzáním | Topení Praha
Nahoru