Vjezdy a chodníky

Schodiště a chodníky | Topení Praha

Vjezdy

Topné kabely v kombinaci s automatickou regulací udržují vjezdy vždy sjízdné, bez sněhu a ledu. Senzory umístěné v ploše neustále zjišťují zda není teplota a vlhkost nad nastavenými limity pro sepnutí topného systému. Topné kabely proto netopí nikdy zbytečně, ale vždy jen na tak krátkou dobu, aby sníh a led roztál. To je jeden z důvodů proč je tento způsob ochrany vjezdů tak úsporný.

Schodiště a chodníky

Tyto stavební prvky se v zimním období, zejména při vytvoření náledí či napadnutí sněhu, stávají velmi nebezpečným místem, na kterém může i při malé neopatrnosti dojít k vážným úrazům. Při ochraně venkovních schodišť je vhodné topné kabely instalovat též na ploše nad a pod schodištěm, aby na těchto plochách nemohla zamrzat odtávající voda.

Vjezdy | Topení Praha

Nakládací rampy a parkoviště

Sníh a led je na těchto plochách nejen nežádoucí, ale také extrémně nebezpečný. Proto je nezbytné zajistit bezpečné pracovní prostředí pro manipulaci s těžkými nákladními automobily, a práci všech ostatních pracovníků. Topné kabely s automatickou regulací udržují tyto plochy bezpečné za každých povětrnostních podmínek.

Kolejnice posuvných bran

Brány s elektrickým pohonem nejsou uzpůsobeny na překonávání odporu napadeného sněhu, nebo namrzlé kolejnice. Tak že se Vám může stát, že takovou bránu v zimě neotevřete, nebo může dojít k jejímu poškození. Topný kabel sníh a led roztaje, a bránu budete moct používat i v nejtvrdší zimě.

Přednosti ochrany venkovních ploch

  • Bezpečný prostor bez nebezpečí uklouznutí
  • Automatický provoz
  • Úspora provozních nákladů
  • Bez údržbový provoz
  • Dlouhá životnost
  • 100% účinnost
  • Ekologický (bez chemických solí)
Nahoru